گزارش مسابقات سراسري فوتسال پيشکسوتان وزارت نيرو
1396/10/16
در راستاي اجراي تقويم ورزشي وزارت نيرو در سال 96، دهمين دوره مسابقات سراسري فوتسال پيشکسوتان وزارت نيرو به مناسبت گرامي داشت شهداي صنعت آب و برق با حضور 26 تيم و 301 نفر  از هيات هاي ورزش استانهاي آذربايجانشرقي، آذربايجانغربي ، مازندران، مهندسي آب و فاضلاب کشور، مديريت منابع آب ايران ، توانير، خوزستان ، حوزه ستادي وزارت نيرو، کردستان ، فارس، خراسان شمالي ، خراسان رضوي، اصفهان ، کرمان و بو شهر به ميزباني هيات ورزش استان کردستان (شرکت ب توزيع نيروي برق) از تاريخ 96/10/06 لغايت 96/10/13 برگزار ونتايج نهايي مسابقات بشرح ذيل مي‏ باشد:
مقام اول : تيم هيات ورزش استان آذربايجانشرقي
مقام دوم : تيم هيات ورزش استان مازندران
مقام سوم : تيم هيات وزرش استان البرز
کاپ اخلاق : تيم هيات ورزش استان آذربايجانشرقي
آقاي گل مسابقات : علي عزيزي از هيات ورزش استان البرز با 12 گل زده