گزارش صعود سراسري وزارت نيرو به قله سياه کوه استان سمنان
1396/10/09
صعود سراسري به قله سياه کوه  توسط هيات ورزش استان سمنان به ميزباني شرکت آب و فاضلاب استان با حضور 90 نفر از استانهاي آذربايجانغربي، البرز، تهران ، سمنان، فارس ، کردستان ، کرمانشاه ، مرکزي ، همدان ، يزد و حوزه ستادي وزارت نيرو  از تاريخ 96/10/6 لغايت 96/10/8 برگزار گردید.