لينکهاي مرتبط:

 
 
 
 
 
 
 


بخشنامه برگزاري مسابقات سراسري واليبال پيشکسوتان وزارت نيرو
1396/09/07
در راستای اجرای تقویم ورزشی سال1396 وزارت نیرو مسابقات سراسري  واليبال پيشکسوتان به مناسبت گراميداشت"شهداي صنعت آب و برق"به میزبانی هيات ورزش استان قم ( شرکت آب وفاضلاب)  از تاريخ 96/9/23لغايت 96/9/29 برگزارخواهد شد.
ضمنا بخشنامه مسابقات  فوق الذکر در فایل الحاقی ذیل می باشد.