لينکهاي مرتبط:

 
 
 


بخشنامه برگزاري مسابقات سراسري فوتسال پيشکسوتان صنعت آب و برق
1396/09/14
در راستای اجرای تقویم ورزشی سال1396 وزارت نیرو مسابقات سراسري  فوتسال پيشکسوتان  به مناسبت گراميداشت "شهداي صنعت آب و برق" به میزبانی هيات ورزش استان کردستان ( شرکت توزيع نيروي برق )  از تاريخ 96/10/06 لغايت 96/10/13  برگزارخواهد شد.
ضمنا بخشنامه مسابقات  فوق الذکر در فایل الحاقی ذیل می باشد.