لينکهاي مرتبط:

 
 
 
 
 
 
 


بخشنامه برگزاري مسابقات سراسري تنيس روي ميز برادران و پيشکسوتان وزارت نيرو
1396/09/07
در راستای اجرای تقویم ورزشی سال1396  وزارت نیرو مسابقات سراسری تنيس روي ميز   برادران و پيشکسوتان وزارت نيرو به مناسبت گراميداشت "شهداي صنعت آب و برق"به میزبانی هيات ورزش استان خراسان رضوي( شرکت برق منطقه اي)  از تاريخ 96/9/18 لغايت 96/9/24 برگزارخواهد شد.
ضمنا بخشنامه مسابقات فوق الذکر در فایل الحاقی ذيل می باشد.