پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 

وبلاگ انجمن دارت وزارت نيرو

  وبلاگ انجمن کوهنوردي وزارت نيرو
  فدراسیون ورزشهای همگانی
  وبلاگ انجمن فوتسال وزارت نيرو
  وبلاگ انجمن واليبال وزارت نيرو


وبلاگ انجمن کوهنوردي وزارت نيرو
مصوبات دهمين جلسه صنعت آب و برق استان تهران
1396/06/12
دهمين جلسه هماهنگي مشترک مسئولين ورزش شرکتهای صنعت آب وبرق استان تهران ومعاونين تربيت بدني حوزه‌ها وپايگاه‏های بسیج روز يکشنبه مورخ 96/05/29 در محل شرکت مادرتخصصی مديريت منابع آب ايران برگزار و مصوبات آن به پیوست جهت بهره‏‏ برداري حضورتان ارسال مي ‏گردد.