پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 

وبلاگ انجمن دارت وزارت نيرو

  وبلاگ انجمن کوهنوردي وزارت نيرو
  فدراسیون ورزشهای همگانی
  وبلاگ انجمن فوتسال وزارت نيرو
  وبلاگ انجمن واليبال وزارت نيرو


وبلاگ انجمن کوهنوردي وزارت نيرو
برگزاري يک دوره مسابقات واليبال پيشکسوتان توسط هيات ورزش استان اردبيل
1396/04/19
 مسابقات  والیبال پیشکسوتان صنعت آب و برق استان اردبیل از دهم  بصورت دوره ای برگزار گردید. که پس از انجام مسابقات لوح و حکم قهرمانی تیم ها قهرمان در مراسم اختتامیه در روز 17 تیرماه از طرف هیات ورزش صنعت آب و برق اهدا گردید. نتایج مسابقات بشرح ذیل بوده است.
1- شرکت توزیع برق استان اردبیل مقام اول 
2 شرکت آب منطقه ای اردبیل مقام دوم 
3- شرکت آبفای شهری  مقام سوم