پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 

وبلاگ انجمن دارت وزارت نيرو

  وبلاگ انجمن کوهنوردي وزارت نيرو
  فدراسیون ورزشهای همگانی
  وبلاگ انجمن فوتسال وزارت نيرو
  وبلاگ انجمن واليبال وزارت نيرو


وبلاگ انجمن کوهنوردي وزارت نيرو
برگزاري مسابقات فوتسال و واليبال برادران توسط هيات ورزش شرکت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران
1396/06/22

برگزاري مسابقات فوتسال و واليبال برادران توسط شرکت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران  به مناسبت هفته دفاع مقدس در تاريخ 96/6/21 .