پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 

وبلاگ انجمن دارت وزارت نيرو

  وبلاگ انجمن کوهنوردي وزارت نيرو
  فدراسیون ورزشهای همگانی
  وبلاگ انجمن فوتسال وزارت نيرو
  وبلاگ انجمن واليبال وزارت نيرو


وبلاگ انجمن کوهنوردي وزارت نيرو
برگزاري مسابقات دارت مديران توسط هيات ورزش استان اردبيل
1396/04/25
 
یک دوره مسابقه دارت برای مدیران صنعت آب و برق استان اردبيل با هماهنگی هیات ورزش صنعت آب و برق استان در مورخ 96/4/22 در سالن ورزشی شرکت توزیع برق با حضور 20نفر از مدیران صنعت آب و برق برگزار گردید که نتایج مسابقه به شرح ذیل بوده است.
1- آقای رضا سلیمی از شرکت آب منطقه ای اردبیل مقام اول
2- آقای کریم قرائی از شرکت آب منطقه ای اردبیل مقام دوم
3- آقای مقصود علی اکبری از شرکت آب منطقه ای مقام سوم مشترک
4- آقای منوچهر مولایی از شرکت توزیع برق اردبیل مقام سوم مشترک