پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 

وبلاگ انجمن دارت وزارت نيرو

  وبلاگ انجمن کوهنوردي وزارت نيرو
  فدراسیون ورزشهای همگانی
  وبلاگ انجمن فوتسال وزارت نيرو
  وبلاگ انجمن واليبال وزارت نيرو


وبلاگ انجمن کوهنوردي وزارت نيرو
برگزاري دوره آموزشي و مسابقات فوتبال دستي برادران توسط هيات ورزش استان فارس
1395/12/16
 يک دوره آموزش عملي و مسابقات فوتبال دستي  در تاريخ 1395/12/11 با حضور 28 نفر از برادران صنعت آب و برق استان فارس برگزار گرديد.