پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 

وبلاگ انجمن دارت وزارت نيرو

  وبلاگ انجمن کوهنوردي وزارت نيرو
  فدراسیون ورزشهای همگانی
  وبلاگ انجمن فوتسال وزارت نيرو

برگزاري دوره آموزشي و مسابقات فوتبال دستي برادران توسط هيات ورزش استان فارس
1395/12/16
 يک دوره آموزش عملي و مسابقات فوتبال دستي  در تاريخ 1395/12/11 با حضور 28 نفر از برادران صنعت آب و برق استان فارس برگزار گرديد.