پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 

وبلاگ انجمن دارت وزارت نيرو

  وبلاگ انجمن کوهنوردي وزارت نيرو
  فدراسیون ورزشهای همگانی
  وبلاگ انجمن فوتسال وزارت نيرو
  وبلاگ انجمن واليبال وزارت نيرو


وبلاگ انجمن کوهنوردي وزارت نيرو
بخشنامه مسابقات سراسري دارت و تيراندازي خواهران وزارت نيرو به ميزباني هيات ورزش استان کرمان
1396/06/14
در راستای اجرای تقویم ورزشی سال 1396 وزارت نیرو مسابقات سراسري  دارت و تيراندازي خواهران به مناسبت گراميداشت "شهداي صنعت آب و برق" به میزبانی هيات ورزش استان کرمان ( شرکت مديريت توليد برق زرند)  از تاريخ 96/8/24 لغايت 96/8/27 برگزارخواهد شد.
ضمنا بخشنامه مسابقات  فوق الذکر در فایل هاي الحاقی ذیل می باشد.