پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 

وبلاگ انجمن دارت وزارت نيرو

  وبلاگ انجمن کوهنوردي وزارت نيرو
  فدراسیون ورزشهای همگانی
  وبلاگ انجمن فوتسال وزارت نيرو
  وبلاگ انجمن واليبال وزارت نيرو


وبلاگ انجمن کوهنوردي وزارت نيرو
بخشنامه مسابقات سراسري آمادگي جسماني و دو و ميداني خواهران وز ارت نيرو به ميزباني هيات ورزش استان اصفهان
1396/06/14
در راستای اجرای تقویم ورزشی سال 1396 وزارت نیرو مسابقات سراسري  آمادگي جسماني و دو و ميداني خواهران به مناسبت گراميداشت "شهداي صنعت آب و برق" به میزبانی هيات ورزش استان اصفهان ( شرکت آب و فاضلاب)  از تاريخ 96/7/18 لغايت 96/7/21 برگزارخواهد شد.
ضمنا بخشنامه مسابقات  فوق الذکر در فایل هاي الحاقی ذیل می باشد.