پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 

وبلاگ انجمن دارت وزارت نيرو

  وبلاگ انجمن کوهنوردي وزارت نيرو
  فدراسیون ورزشهای همگانی
  وبلاگ انجمن فوتسال وزارت نيرو
  وبلاگ انجمن واليبال وزارت نيرو


وبلاگ انجمن کوهنوردي وزارت نيرو
بخشنامه برگزاري مسابقات سراسري واليبال خواهران به ميزباني هيات ورزش استان خراسان رضوي
1396/06/22
در راستای اجرای تقویم ورزشی سال1396 وزارت نیرو مسابقات سراسري  واليبال خواهران به مناسبت گراميداشت"شهداي صنعت آب و برق"به میزبانی هيات ورزش استان خراسان رضوي ( شرکت آب و فاضلاب مشهد)  از تاريخ 96/7/29لغايت 96/08/04 برگزارخواهد شد.
ضمنا بخشنامه مسابقات  فوق الذکر در فایل الحاقی ذیل می باشد.