لينکهاي مرتبط:

 
 
 
 
 
 
 


بخشنامه برگزاري مسابقات سراسري واليبال خواهران به ميزباني هيات ورزش استان خراسان رضوي
1396/07/11
در راستای اجرای تقویم ورزشی سال1396 وزارت نیرو مسابقات سراسري  واليبال خواهران به مناسبت گراميداشت"شهداي صنعت آب و برق"به میزبانی هيات ورزش استان خراسان رضوي ( شرکت آب و فاضلاب مشهد)  از تاريخ 96/7/29لغايت 96/08/04 برگزارخواهد شد.
ضمنا بخشنامه مسابقات  فوق الذکر در فایل الحاقی ذیل می باشد.