پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 

وبلاگ انجمن دارت وزارت نيرو

  وبلاگ انجمن کوهنوردي وزارت نيرو
  فدراسیون ورزشهای همگانی
  وبلاگ انجمن فوتسال وزارت نيرو
  وبلاگ انجمن واليبال وزارت نيرو


وبلاگ انجمن کوهنوردي وزارت نيرو
بخشنامه برگزاري مسابقات سراسري فوتسال برادران وزارت نيرو به ميزباني هيات وزرش استان آذربايجانشرقي
1396/06/14
در راستای اجرای تقویم ورزشی سال1396 وزارت نیرو مسابقات سراسری فوتسال برادران به مناسبت گراميداشت "شهداي صنعت آب و برق"به میزبانی هيات ورزش استان آذربايجانشرقي( شرکت برق منطقه اي)  از تاريخ 96/7/26 لغايت 96/8/3 برگزارخواهد شد.
ضمنا بخشنامه مسابقات فوق الذکر در فایل الحاقی ذيل می باشد.