پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
images8.jpg

وبلاگ انجمن دارت وزارت نيرو

index15.jpg وبلاگ انجمن کوهنوردي وزارت نيرو
 hvhe1.jpg فدراسیون ورزشهای همگانی

بخشنامه برگزاري مسابقات سراسري شناي برادران صنعت آب وبرق
1396/01/28
در راستای اجرای تقویم ورزشی سال1396 وزارت نیرو مسابقات سراسري  شناي برادران به مناسبت گراميداشت"شهداي صنعت آب و برق"به میزبانی هيات ورزش استان اصفهان( شرکت مديريت توليد برق شهيد منتظري )  از تاريخ 96/3/3 لغايت 96/3/5 برگزارخواهد شد.
ضمنا بخشنامه مسابقات  فوق الذکر در فایل الحاقی ذیل می باشد.