پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 

وبلاگ انجمن دارت وزارت نيرو

  وبلاگ انجمن کوهنوردي وزارت نيرو
  فدراسیون ورزشهای همگانی
  وبلاگ انجمن فوتسال وزارت نيرو
  وبلاگ انجمن واليبال وزارت نيرو


وبلاگ انجمن کوهنوردي وزارت نيرو
بخشنامه برگزاري مسابقات سراسري شناي برادران صنعت آب وبرق
1396/02/13
در راستای اجرای تقویم ورزشی سال1396 وزارت نیرو مسابقات سراسري  شناي برادران به مناسبت گراميداشت"شهداي صنعت آب و برق"به میزبانی هيات ورزش استان اصفهان( شرکت مديريت توليد برق شهيد منتظري )  از تاريخ 96/3/3 لغايت 96/3/5 برگزارخواهد شد.
ضمنا بخشنامه مسابقات  فوق الذکر در فایل الحاقی ذیل می باشد.