لينکهاي مرتبط:

 
 
 
 
 
 
 


بخشنامه برگزاري مسابقات سراسري بدمينتون و شطرنج برادران وزارت نيرو
1396/08/21
در راستای اجرای تقویم ورزشی سال1396 وزارت نیرو مسابقات سراسري  بدمينتون و شطرنج برادران  به مناسبت گراميداشت "شهداي صنعت آب و برق"به میزبانی هيات ورزش استان گيلان ( شرکت آب و فاضلاب)  از تاريخ 96/8/29لغايت 96/9/4 برگزارخواهد شد.
ضمنا بخشنامه مسابقات  فوق الذکر در فایل الحاقی ذیل می باشد.