پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 

وبلاگ انجمن دارت وزارت نيرو

  وبلاگ انجمن کوهنوردي وزارت نيرو
  فدراسیون ورزشهای همگانی
  وبلاگ انجمن فوتسال وزارت نيرو
  وبلاگ انجمن واليبال وزارت نيرو


وبلاگ انجمن کوهنوردي وزارت نيرو
بخشنامه برگزاري صعود سراسری صنعت آب و برق به ميزباني هيات ورزش استان مازندران
1396/05/31
در راستای اجرای تقویم ورزشی سال1396 وزارت نیرو، صعود سراسري  به مناسبت گراميداشت"شهداي صنعت آب و برق"به میزبانی هيات ورزش استان مازندران (شرکت توزيع نيروي برق غرب استان مازندران)  از تاريخ 96/06/06 لغايت 96/06/09 برگزارخواهد شد.
ضمنا بخشنامه صعود  فوق الذکر در فایل الحاقی ذیل می باشد.