لينکهاي مرتبط:

 
 
 
 
 
 
 


بخشنامه برگزاري صعود سراسری صنعت آب و برق به ميزباني هيات ورزش استان سمنان
1396/09/07

در راستای اجرای تقویم ورزشی سال1396 وزارت نیرو، صعود سراسري  به مناسبت گراميداشت"شهداي صنعت آب و برق"به میزبانی هيات ورزش استان سمنان(شرکت آب وفاضلاب)  از تاريخ 96/10/06 لغايت 96/10/08 برگزارخواهد شد.
ضمنا بخشنامه صعود  فوق الذکر در فایل الحاقی ذیل می باشد.