پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 

وبلاگ انجمن دارت وزارت نيرو

  وبلاگ انجمن کوهنوردي وزارت نيرو
  فدراسیون ورزشهای همگانی
  وبلاگ انجمن فوتسال وزارت نيرو
  وبلاگ انجمن واليبال وزارت نيرو


وبلاگ انجمن کوهنوردي وزارت نيرو
انتصاب دبير انجمن بدمينتون وزارت نيرو
1396/02/27
در راستاي اجراي بند 4-3-2-1 نظامنامه تربيت بدني و گسترش ورزشهاي همگاني وزارت نيرو و به پيشنهاد رييس انجمن بدمينتون طي حکمي از دبير شوراي مرکزي ورزش وزارت نيرو خانم معصومه صداقت از همکاران شرکت آب منطقه اي گيلان بعنوان دبير انجمن بدمنيتون وزارت نيرو منصوب گرديد.