لينکهاي مرتبط:

 
 
 
 
 
 
 


بخشنامه برگزاري مسابقات سراسري تنيس روي ميز خواهران وزارت نيرو
1396/04/27

در راستای اجرای تقویم ورزشی سال1396 وزارت نیرو مسابقات سراسري  تنيس روي ميز خواهران به مناسبت گراميداشت"شهداي صنعت آب و برق"به میزبانی هيات ورزش استان آذربايجانغربي( شرکت توزيع نيروي برق)  از تاريخ 96/05/23 لغايت 96/05/27 برگزارخواهد شد.
ضمنا بخشنامه مسابقات  فوق الذکر در فایل الحاقی ذیل می باشد.