پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 

وبلاگ انجمن دارت وزارت نيرو

  وبلاگ انجمن کوهنوردي وزارت نيرو
  فدراسیون ورزشهای همگانی
  وبلاگ انجمن فوتسال وزارت نيرو

ابلاغ تقويم ورزشي سال 1396 وزارت نيرو
1396/01/27
در راستاي اجراي بند 4-3-2-1 وظایف شوراي مركزي ورزش مندرج در نظامنامه تربيت بدني و گسترش ورزش هاي همگاني وزارت نيرو مبني بر تنظيم و ارائه تقويم ورزشي ، به پيوست تقويم ورزشي سال 1396 وزارت نيرو جهت اطلاع و انجام اقدامات لازم ابلاغ مي گردد.