پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 

وبلاگ انجمن دارت وزارت نيرو

  وبلاگ انجمن کوهنوردي وزارت نيرو
  فدراسیون ورزشهای همگانی
  وبلاگ انجمن فوتسال وزارت نيرو
  وبلاگ انجمن واليبال وزارت نيرو


وبلاگ انجمن کوهنوردي وزارت نيرو
ابلاغ تقويم ورزشي سال 1396 وزارت نيرو
1396/01/27
در راستاي اجراي بند 4-3-2-1 وظایف شوراي مركزي ورزش مندرج در نظامنامه تربيت بدني و گسترش ورزش هاي همگاني وزارت نيرو مبني بر تنظيم و ارائه تقويم ورزشي ، به پيوست تقويم ورزشي سال 1396 وزارت نيرو جهت اطلاع و انجام اقدامات لازم ابلاغ مي گردد.