دبیرخانه شورای مرکزی ورزش
صفحه اصلی
شورای مرکزی ورزششورای مرکزی ورزش
دبیرخانه شورا
انجمنهای ورزشی
کارگروه های تخصصیکارگروه های تخصصی
کمیته‌هاي ورزش استانی
عملکرد کمیته‏ های ورزشعملکرد کمیته‏ های ورزش
قوانین و مقرراتقوانین و مقررات
ورزشکاران و قهرمانان  ورزشکاران و قهرمانان
تقويم ورزشيتقويم ورزشي
جلسات هماهنگیجلسات هماهنگی
مقالات ورزشی
نرم افزارهانرم افزارها
فرم‏ها
[Error loading the WebPart 'DateTime_Hijri' of type 'DateTime_Hijri']
The file '/CMSWebParts/Viewers/DateTimeHijri.ascx' does not exist.

آمار بازديد

Page views: 24255


 
روز تربیت بدنی و ورزش که سرآغازی برای ایجاد انگیزه،  شور و نشاط بیشتر در سطح جامعه است را به کلیه همکاران و ورزشکاران صنعت آب و برق تبریک عرض می نمایم.

1_eide_ghadir_khom_2-(1).jpgL00906823666.jpg
چاپ