sport.gif ورزش وزارت نيرو
پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
images8.jpg

وبلاگ انجمن دارت وزارت نيرو

index15.jpg وبلاگ انجمن کوهنوردي وزارت نيرو
 hvhe1.jpg فدراسیون ورزشهای همگانی

 

مقام معظم رهبري:

ورزش به صورت همگانی امروز از گذشته بهتر است و تلاش بیشتری را می طلبد .

 

images-(2).jpg

11111111111111111111-(3).bmp