دبیرخانه شورای مرکزی ورزش
صفحه اصلی
شورای مرکزی ورزششورای مرکزی ورزش
دبیرخانه شورا
انجمنهای ورزشی
کارگروه های تخصصیکارگروه های تخصصی
کمیته‌هاي ورزش استانی
عملکرد کمیته‏ های ورزشعملکرد کمیته‏ های ورزش
قوانین و مقرراتقوانین و مقررات
ورزشکاران و قهرمانان  ورزشکاران و قهرمانان
تقويم ورزشيتقويم ورزشي
جلسات هماهنگیجلسات هماهنگی
مقالات ورزشی
نرم افزارهانرم افزارها
فرم‏ها
۱۳۹۳/۰۷/۰۱

آمار بازديد

Page views: 20281

 
مقام معظم رهبری:

یکی از نیازهای اساسی کشور، فراگیر شدن ورزش همگانی میان مردم است. پیشرفت یک کشور منوط به نیروی انسانی سالم، عالم، با همت و دیندار است.

چاپ