دبیرخانه شورای مرکزی ورزش
صفحه اصلی
شورای مرکزی ورزششورای مرکزی ورزش
دبیرخانه شورا
انجمنهای ورزشی
کارگروه های تخصصیکارگروه های تخصصی
کمیته‌هاي ورزش استانیکمیته‌هاي  ورزش استانی
عملکرد کمیته‏ های ورزشعملکرد کمیته‏ های ورزش
بخشنامه ها بخشنامه ها
تفاهمنامه ها تفاهمنامه ها
ورزشکاران و قهرمانان  ورزشکاران و قهرمانان
شهدای ورزشکار وزارت نیرو
تقويم ورزشيتقويم ورزشي
جلسات فصلی دبیران جلسات فصلی دبیران
مقالات ورزشیمقالات ورزشی
حرکات ورزشی در محل کار
نرم افزارهای ورزشینرم افزارهای ورزشی
فرم‏ها

آمار بازديد

Page views: 47299مقام معظم رهبری:

يکي از نيازهاي اساسي کشور، فراگير شدن ورزش همگاني ميان مردم است.

 

615158_EAV8F4uX-(2).jpg

چاپ